Ansvarsfriskrivning

Ansvarsfriskrivning

Allt som kommuniceras av Webpower har skrivits med stor omsorg. Detta gäller webbplatsen, nyhetsbrev, faktablad, kundcase och all annan kommunikation som kan hittas på vår hemsida. Men vi är inte ofelbara, så vi kan inte garantera att all information är fullständig, korrekt och aktuell. Webpower ansvarar inte för någon direkt eller indirekt skada till följd av användningen av informationen på vår hemsida.

Innehållet på denna hemsida är skyddat av upphovsrätt. Innehållet är endast avsett för mottagaren eller webbplatsbesökaren. Inget innehåll på webbplatsen får reproduceras eller kopieras på något sätt.


Kontakt

Om du har frågor eller kommentarer om denna ansvarsfriskrivning, kontakta oss.

Webpower
Koolhovenstraat 1k
3772 MT Barneveld
+31 342 423 262
contact@webpower.nl


Förändringar i ansvarsfriskrivningen

Webpower förbehåller sig rätten att ändra denna ansvarsfriskrivning. Eventuella ändringar kommer att meddelas på denna sida. Denna sida uppdaterades senast 1 juli 2015.