Mobil


Jul

02

2014
Vikten av en tydlig, integrerad strategi för mobil kommunikation

Vikten av en tydlig, integrerad strategi för mobil kommunikation

Det har skrivits mycket om hur viktigt det är att ha en tydlig strategi för mobil kommunikation, men det är fortfarande en stor utmaning för många företag. Det är inte alltid enkelt att passa in ett nytt tankesätt i de existerande kommunikationsstrategierna – men det är nödvändigt. Flytten från stationär...

Läs mer