Integritetspolicy

Integritetspolicy

Om du någonsin har fyllt i ett formulär på vår sida, testat någon av våra produkter eller prenumererat på vår blogg, så vet du att vi har någon sorts information om dig. I vår integritetspolicy förklarar vi vad vi gör med dina uppgifter och – kanske ännu viktigare – vad vi inte gör.
Dessutom innehåller integritetspolicyn också den anti-spam-policy vi har för våra kunder.

Vilka personuppgifter samlar vi in från besökare på vår hemsida eller från någon som laddar ner något från oss?

När du hämtar information från vår hemsida, kan du vid ett lämpligt tillfälle bli ombedd att ange ditt namn, e-postadress eller annan information för att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt.

När samlar vi in uppgifter?

Vi samlar in uppgifter om dig när du prenumererar på ett nyhetsbrev eller laddar ner något från oss.

Hur använder vi dina uppgifter?

Vi kan använda uppgifter vi samlar in från dig när du registrerar dig, prenumererar på vårt nyhetsbrev eller hämtar något på vår hemsida för att skicka regelbundna e-postmeddelanden angående din prenumeration.

Hur skyddar vi informationen om våra besökare?

Din personliga information finns bakom säkra nätverk och är enbart tillgänglig för ett begränsat antal personer som har särskilda rättigheter för dessa system, och är skyldiga att hålla informationen konfidentiell. Dessutom är all känslig/kreditinformation du lämnar krypterad via Secure Socket Layer-teknologi (SSL).

Vi genomför en rad säkerhetsåtgärder när en användare skriver, skickar eller får åtkomst till sin information – allt för att upprätthålla en hög säkerhet för din personliga information.

Använder vi “cookies”?

Ja. Cookies är små filer som en webbplats eller dess tjänsteleverantör överför till din dators hårddisk genom din webbläsare (om du tillåter det) som gör det möjligt för webbplatsens eller tjänsteleverantörens system att känna igen din webbläsare och samla in och lagra viss information. Till exempel använder vi cookies för att hjälpa oss komma ihåg och hantera varor i din varukorg. De används också för att hjälpa oss att förstå dina preferenser baserat på tidigare eller nuvarande aktivitet på webbplatsen, vilket gör att vi kan förse dig med bättre tjänster. Vi använder också cookies för att hjälpa oss att sammanställa samlad data om trafiken till webbplatsen och webbplatsens interaktion så att vi kan erbjuda en bättre upplevelse och bättre verktyg i framtiden. Vi använder cookies för att förstå och spara användarens preferenser för framtida besök.

Du kan välja att låta din dator varna dig varje gång en cookie skickas, eller så kan du välja att stänga av alla cookies. Detta gör du genom din webbläsares inställningar. Varje webbläsare är lite annorlunda, så titta på din webbläsares hjälpmeny för att lära dig rätt sätt att ändra dina inställningar.

Om du stänger av cookies, kommer det inte att påverka din användarupplevelse och du kan fortfarande hämta innehåll från vår webbplats.

Tredje part

Vi kommer inte att sälja, byta eller på annat sätt överföra dina personuppgifter till någon utomstående part. Detta inkluderar inte webbplatsens hostingparters och andra som hjälper oss att driva vår hemsida, bedriva vår verksamhet, eller ge service till dig, under förutsättning att dessa parter är överens om att hantera informationen konfidentiellt. Vi kan också lämna ut information när så krävs för att följa lagen, upprätthålla vår webbpolicy, eller för att skydda våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet.


Anti-spam

Webpower levererar en plattform för e-postmarknadsföring och marketing automation som heter Webpower. Webpower tillåter inte sina kunder att skicka skräppost. Detta förbud omfattar alla former av oönskade massutskick av e-post och kommersiell e-post, även kallat skräppost. Förbudet gäller kunder, kunders kunder samt kunder som tillhandahåller tjänster som möjliggör att spammare kan skicka oönskad e-post.

Definition

Webpower definierar oönskade massutskick och kommersiell e-post som e-post som skickas till mottagare som varken har begärt eller förväntar sig att få sådan e-post från en specifik avsändare. Detta inkluderar reklam, PR-kampanjer, enkäter, broschyrer, försäljning av e-postadresser, reklam för webbadresser, och försäljningsinformation och auktioner.

Anti-spampolicy

Webpower kunder och, i förekommande fall, deras kunder, får inte använda Webpowers plattform för att skicka oönskad e-post. Avsändare av utskick och liknande är skyldiga att föra ett register som visar att mottagarna uttryckligen har begärt att få e-post eller materialet i fråga. Avsaknaden av sådana handlingar kan tolkas ovillkorligen som att erforderliga tillstånd inte har begärts.

Webpowers kunder ska följa denna policy och se till att deras kunder, återförsäljare, administratörer och tjänsteleverantörer gör detsamma. Kunden kan hållas ansvarig för all trafik till eller utanför Webpowers nätverk som är en följd av oönskad e-post. Det är kundens ansvar att se till att man inte marknadsför sig med hjälp av oönskad e-post.

Om Webpower mottar ett klagomål, kommer detta att överlämnas till kunden i syfte att få feedback samt en lösning på problemet. Om denna feedback och motsvarande lösning på problemet, att skicka oönskad e-post, inte tas emot inom 24 timmar, har Webpower rätt att upphäva kundens anslutning till dess att Webpower är övertygade om att händelsen är helt åtgärdad och att åtgärder har vidtagits för att förhindra framtida utskick av oönskad e-post. Kunden är ansvarig för all oönskad e-post som skickas över hans eller hennes anslutning via Webpower.

Kunder vars anslutning till Webpower används för att skicka oönskad e-post kommer att kopplas bort omedelbart, med förbehåll för en period av två timmar under vilken kunden erbjuds möjlighet att stoppa utskicken av oönskad e-post.

Praktiska konsekvenser

Kunderna är skyldiga att informera sina respektive kunder och användare om vad som gäller för oönskad e-post för att se till att de också följer ovanstående anti-spampolicy.

Kunder till Webpower är skyldiga att fullständigt och korrekt hantera eventuella mottagna klagomål när det gäller oönskad e-post.

Om du använder en e-postlista, är du skyldig att kontrollera att mottagarna av dina utskick har uttryckt intresse för att ta emot dem eller att ni uttryckligen kommit överens om att de ta ska emot information från dig. Dessutom måste varje e-postmeddelande innehålla en tydlig länk till en lättanvänd avprenumerationssida, som omedelbart och permanent tar bort mottagaren från din e-postlista.

Varför har vi den här policyn?

Webpower är övertygade om att eliminering av oönskad e-post bidrar till en förbättrad, mer effektiv och kostnadseffektiv användning av Internet som ett medel för kommunikation. Detta gör det möjligt för oss att ge bättre service till våra kunder, vilket är vårt huvudsakliga mål.


Kontakt

Om du har några frågor eller kommentarer om denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss.

Webpower
Koolhovenstraat 1k
3772 MT Barneveld
+31 342 423 262
contact@webpower.nl

Förändringar i policyn

Webpower förbehåller sig rätten att ändra denna Integritetspolicy. Eventuella ändringar kommer att meddelas på denna sida. Denna sida uppdaterades senast 1 juli 2015.